Programul 

activității de auditare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară– martie  2020

 

Nr.crt

Data

Intervalul orar

1.

03 martie 2020

9-11

2.

05 martie 2020

9-11

3.

10 martie 2020

9-11

4.

12 martie 2020

9-11

5.

17 martie 2020

9-11

6.

19 martie 2020

9-11

7.

24 martie 2020

9-11

8.

26 martie 2020

9-11

 

_________________________________________________________________________________________________

În atenţia experţilor contabili judiciari

Vă informăm că în ziua de 27 iunie 2019, începând cu ora 14, la sediul CECCAR filiala Dâmboviţa, din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82va avea loc întâlnirea semestrială cu beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară. Au confirmat participarea,  reprezentanţi ai Tribunalului Dâmboviţa şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa. 

Confirmarea participării sau lista de probleme propuse spre clarificare se vor transmite filialei până la data de 25 iunie 2019.

Dezbaterile vor avea loc în cadrul mesei rotunde cu tema: Expertiza contabilă judiciară, atribut exclusiv al expertului contabil membru CECCAR.

Agenda evenimentului sintetizează:Analiza activităţii de expertiză contabilă judiciară desfăşurată în primul semestru al anului 2019; Demersul expertului contabil judiciar numit/nominalizat de organele cu atribuţii jurisdicţionale;Tipologia expertizelor contabile judiciare şi analiza gradului de specializări;Rolul auditului de calitate al lucrărilor de expertiză contabilă judiciară; Concluzii.

_________________________________________________________________________________________________

 În atenţia experţilor contabili judiciari

Vă informăm că  în ziua  de 19 iunie 2019, începând cu ora 16, le sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR va continua seria întâlnirilor lunare cu un alt grup de lucru – experţi contabili judiciari - interesat în dezbaterea aspectelor legate de expertizele contabile judiciare dispuse de organele cu atribuţii jurisdicţionale, în cauzele  referitoare la tranzacţii cu autoturisme dar şi alte speţe propuse de către participanţi. Masa rotundă invită la dezbateri profesionale pe tema „Raţionamente profesionale, aspecte etice şi  reglementări legale opozabile expertizelor contabile judiciare. Provocări actuale.”

Agenda sesiunii cuprinde abordări privind:

Componenta etică a serviciilor privind expertiza contabilă judiciară

2.  Obiective şi bune practici în activitatea de expertiză contabilă judiciară

3.  Rolul auditului de calitate a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

4.  Concluzii

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să se adreseze filialei. 

_________________________________________________________________________________________________

  • Declaratia de independenta a expertului contabil judiciar  poate fi descarcata aici
  • Formularul pentru Chestionar pregătitor - anexa 2 poate fi descărcat aici
  • Modelul pentru Dosar anual poate fi descărcat aici
  • Modelul pentru Dosar permanent poate fi descărcat aici

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009