_________________________________________________________________________________________________ 

Important!

Casieria filialei Dâmboviţa a CECCAR nu va lucra direct cu publicul, până la o dată ce vă va fi ulterior comunicată. Toate plăţile membrilor către filială se vor efectua exclusiv on-line, prin transfer bancar.

 

La nivelul filialei, programul cu publicul se va limita doar la situaţiile excepţionale sau pentru exercitarea dreptului de vot de către membri. Orice comunicare cu membrii se va  realiza doar prin email sau telefon.

_________________________________________________________________________________________________

Alegeri pentru membrii Consiliului filialei și ai membrilor Comisiei de disciplină a filialei Dâmboviţa a CECCAR

Modelul Declaraţiei pentru membru în Consiliul filialei

 

Modelul Declaraţiei pentru membru în Comisia de disciplină 

_________________________________________________________________________________________________

„Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili”, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate ediția 2018 a Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de...


Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Anunţ important

În perioada 27-31 decembrie 2019, filiala Dâmboviţa a CECCAR, nu desfăşoară  activitate.

_________________________________________________________________________________________________

Invitaţie acţiuni organizate la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR

Sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR va găzdui următoarele acţiuni destinate, în exclusivitate, membrilor filialei Dâmboviţa a CECCAR:

-masa rotundă cu tema „Modificări legislative de actualitate privind zilierii. Eliberarea adeverinţelor de vechime la firmele radiate”, organizată în parteneriat cu ITM Dâmboviţa, la 30 septembrie 2019 începând cu ora 14.

-consultaţii profesionale, oferite de Consiliul filialei Dâmboviţa a CECCAR,  cu tema  „Noul decont de TVA  şi Declaraţia 112”, la 27 septembrie 2019, începând cu ora 15.

Vă invităm să comunicaţi participarea, până cel târziu  25 septembrie 2019, telefonic sau la e-mail ceccardambovita@ceccardambovita.ro. Vă mulţumim.

 _________________________________________________________________________________________________

Membrii care nu participă  la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit.g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:(…) g)parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC”.   

De asemenea, potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, ”în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

 Astfel, membrii care nu participă  la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.    

_________________________________________________________________________________________________
Standardele Internaționale de Educație, disponibile acum în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate Standardele Internaționale de Educație (IES), publicate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă (IAESB) din cadrul...

_________________________________________________________________________________________________

Masa rotundă cu tema: "Opinii privind soluţionarea obiectivelor specifice  cauzelor referitoare la tranzacţii cu autoturisme"

 

La 29 mai 2019, Sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR găzduieşte masa rotundă cu tema: "Opinii privind soluţionarea obiectivelor specifice  cauzelor referitoare la tranzacţii cu autoturisme". Agenda evenimentului cuprinde: Interferenţa dintre Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili şi    Standardul profesional nr 35 elaborat de CECCAR;  Elemente specifice cauzelor referitoare la tranzacţiile cu autoturisme; Opinii şi soluţii practice de  fundamentare a constatărilor din  raportul de expertiză contabilă judiciară în cauzele referitoare la tranzacţiile cu autoturisme; Concluzii. Confirmarea participării se va face până cel târziu 23 mai 2019, prin orice mijloc de comunicare. 

_________________________________________________________________________________________________

Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vă pune la dispoziție un nou material profesional util – o broșură în format electronic ce conține traducerea în limba română a noului standard emis de Fundația...
 

 Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Conferința Națională a CECCAR. Alegeri pentru Comisia superioară de disciplină

La Brașov s-a reunit sâmbătă, 30 martie a.c., Conferința Națională a CECCAR, constituită din membrii Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), membrii consiliilor filialelor, ai Comisiei superioare de disciplină,...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR 

 _________________________________________________________________________________________________

ANAF a publicat pe site-ul instituției Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe portalul instituției Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acesta este disponibil la rubrica Servicii Online – poziția 14. „Totodată, a fost creată aplicația... 

 Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR 

_________________________________________________________________________________________________

Facilităţi membri CECCAR

Prin Hotărârea nr. 19/516 din 14.03.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a aprobat acordarea facilităţilor financiare prevăzute de Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR pentru toţi membrii CECCAR care au achitat integral cotizaţia aferentă anului 2019 până la data de 28 februarie 2019 dar nu au reuşit să încarce raportul pe platforma on-line. 

 _________________________________________________________________________________________________

Prelungire viza anuală de exercitare a profesiei

 În cadrul Conferinţei Naţionale care a avut loc la Poiana Braşov, s-a hotărât, conform Hotărârii Conferinţei Naţionale a CECCAR nr. 19/85/30.03.2019, prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018, până la data de 30.04.2019.

_________________________________________________________________________________________________

Proiect de act normativ pentru prelungirea termenului de depunere a Declarației unice și a Formularului 230

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune, printr-un proiect de act normativ, extinderea până la 31 iulie a.c. a termenului până la care contribuabilii, persoane fizice, trebuie să depună Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile...

 

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

 _________________________________________________________________________________________________

Articolul Document de poziție 

Document de poziție față de propunerile de modificare a Legii nr. 82/1991 și a OG.65/1994   publicat...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

 _________________________________________________________________________________________________

Prelungire valabilitate viza anuală 2018

Prin Hotărârea nr. 19/511 din 28.02.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei anului 2018  până la data de 31 martie, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale aferente anului 2018  şi au îndeplinit integral obligaţiile faţă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

_________________________________________________________________________________________________

CECCAR

FILIALA DÂMBOVIŢA

   În ziua de 22 martie 2019, în intervalul orar 16.00-18.00, la Sala Principală din incinta Centrului Internaţional de Conferinţe din Târgovişte, str. Maior Alecsandrescu, nr. 39, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Dâmboviţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.    Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

3.    Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

4.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.    Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei.

6.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 16.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din OG nr. 65/1994.

 _________________________________________________________________________________________________

În atenţia membrilor CECCAR 

Termenul pentru depunerea de către toţi membrii, inclusiv membrii experți contabili judiciari, a  rapoartelor de activitate on-line pe platforma raport.ceccar.ro, se preluneşte până la data de 28 februarie 2019.

_________________________________________________________________________________________________

În atenţia experţilor contabili judiciari 

 

Termenul pentru depunerea fişei de opţiuni pentru membrii experţi contabili judiciari şi obţinerea vizei de exercitare a profesiei se prelungeşte până la data de 25 februarie, inclusiv.

_________________________________________________________________________________________________

În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen-limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

 

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesieiViza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccardambovita.ro, 

pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

 

Vă mulțumim! 

 _______________________________________________________________________________________________

Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat,...

 

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_______________________________________________________________________________________________ 
Radiere membri din Tabloul Corpului (Comunicare din 23 noiembrie 2018)
Potrivit Art. 23 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994  cu modificările şi completările ulterioare, „Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”.
În baza prevederilor legale, Consiliul filialei Dâmboviţa a CECCAR, prin Hotărârea nr. 18/07/26 octombrie 2018 a pronunţat radierea membrilor care nu şi-au achitat cotizaţia profesională pe o perioadă de un an, din Tabloul Corpului. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 Examenul de aptitudini sesiunea 10 -17.11.2018 - Comunicare din 06.11.2018

·         EXAMENUL DE APTIUDINI SESIUNEA 10 – 17.11.2018

·         Examenul de aptitudini organizat la centrul Prahova va avea loc la Universitatea Petrol – Gaze din   Ploieşti , Bdul. Bucuresti nr. 39 astfel:

·         În data de 10.11.2018 proba scrisă –  ȋn amfiteatrul FA1 ,se va desfăşura astfel:

·         Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore) disciplinele :Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

·         Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

·         Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore) disciplinele : Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

În data de 17.11.2018 ȋn sala IP7, începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

o    Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 –  ȋn amfiteatrul FA1 ,proba scrisă astfel:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

În data de 17.11.2018 ȋn sala IP7, începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

 _______________________________________________________________________________________________ 

În atenția candidaţilor la examenul de aptitudini 10 și 17 noiembrie 2018  - Comunicare din 01.11.2018  

Vă informăm că filiala Dâmboviţa este arondată la Centrul de Examen Prahova.

 _______________________________________________________________________________________________

În atenția STAGIARILOR CECCAR - Comunicare din 30.10.2018  

 

Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II si III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018 a fost reprogramată pentru 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.

_______________________________________________________________________________________________

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

Intrarea Pielari nr.1, Sector 4 , Bucureşti

CUI:RO7426179

Telefon 021.3308869-021.3308870

 

 

 

 

A N U N Ţ

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării a două posturi cu normă întreagă de 8 ore/zi, un post de șef birou evidență tablou și un post șef birou administrativ și un post cu timp de lucru parțial de 4 ore/zi de auditor de calitate.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

·        studii superioare pentru postul de șef birou evidență tablou

·        studii superioare economice sau medii economice  pentru postul de șef birou administrativ 

·        studii superioare economice și calitatea de expert contabil pentru postul de auditor de calitate

·        capacitate de analiză și sinteză;

·        capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

·        excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;

·        rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

·        cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

·        navigare internet;

·        capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

·        comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

 

 

Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ro până la data de 14 noiembrie 2018, ora 14.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.

- proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 14 noiembrie 2018, ora 15.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

2.CV semnat pe fiecare pagină;

3.copia actului de identitate;

4.copiile diplomelor de studii;

5.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

             I. Pentru postul de șef birou evidență tablou 

 

               1.   Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.   Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.   Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

4.   Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

5.   Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

 

     II. Pentru postul de șef birou administrativ

1.        Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.      Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

4.      Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

5.      Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

6.      Legea nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizată;

7.      Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;

8.      Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

9.      Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

10. Normele  nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

13.   Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

14.   Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

15.   Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 

 

          III. Pentru postul de auditor

1.      Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.      Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

4.      Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

5.      Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

6.      Codul etic national al profesioniștilor contabili (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR,

Prof. Univ. Dr. Robert Aurelian Sova

_______________________________________________________________________

Cursuri pregătire profesională
CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri de pregătire pofesională pe domeniile de competenţă specifice domeniului financiar-contabil.
Taxa de participare pentru persoanele interesate, nemembre CECCAR, este 75 lei/ora.
 
_______________________________________________________________________
Program de lucru în cadrul filialei Dâmboviţa a CECCAR
 În conformitate cu Decizia  Biroului Permanent al CECCAR nr. 18/444 din data de 16.06.2018, începând cu data de 1 iulie 2018, programul de lucru pentru salariaţii din cadrul filialelor CECCAR începe la ora 9 şi se termină la ora 17.     

_______________________________________________________________________

PROGRAM DE AUDIENŢĂ – PREŞEDINTE CONSILIUL FILIALEI DÂMBOVIŢA A CECCAR

MARŢI: 15-17

_______________________________________________________________________

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România   

_______________________________________________________________________

În conformitate cu Decizia nr. 10/249 din 26 noiembrie 2010 a Biroului Permanent al CECCAR, s-a aprobat organizarea “Topului Național și local al celor mai bune societăți  membre ale CECCAR”. Normele privind „Topul național și local al celor mai bune societăți membre CECCAR” pot fi consultate aici.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009