___________________________________________________________________

Etica profesională şi combaterea fenomenului de spălare a banilor. Probleme actuale privind misiunea de certificare a situaţiilor financiare”

La 12 februarie 2020, ora 14, sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR, găzduieşte masa rotundă cu tema "Etica profesională şi combaterea fenomenului de spălare a banilor. Probleme actuale privind misiunea de certificare a situaţiilor financiare”, la care sunt invitaţii membrii filialei Dâmboviţa a CECCAR.

Confirmarea participării se va face, prin cel mai rapid mijloc de comunicare,  până la 10 februarie a.c. 

__________________________________________________________________

 

CALENDAR CURSURI PNDPC 2020

         

Nr. crt.

PERIOADA (Luna in care este programat cursul)

DISCIPLINA PNDPC

Numar ore CPD

LECTORUL PROPUS

1

IANUARIE 2020

Fiscalitate

10

Păunescu Mirela

2

FEBRUAIRE 2020

Managementul fondurilor europene

10

Bâtcă Dumitru Corina Graziella

Contabilitate/Etica

10

Păunescu Mirela

Fiscalitate

10

Păunescu Mirela

3

MARTIE 2020

Contabilitate

10

Bâtcă Dumitru Corina Graziella

4

APRILIE 2020

Fiscalitate

10

Popa Adriana

Contabilitate/Etica

10

Păunescu Mirela

Dreptul muncii

10

Tolbaru Carmina

5

MAI 2020

Fiscalitate

10

Păunescu Mirela

Contabilitate

10

Bâtcă Dumitru Corina Graziella

6

IUNIE 2020

Fiscalitate/Etica

10

Păunescu Mirela

TIC

10

Boldeanu Dana

7

IULIE 2020

 

 

 

8

AUGUST 2020

 

 

 

9

SEPTEMBRIE 2020

Fiscalitate

10

Popa Adriana

Expertiza contabila

10

Andrei Aurel

10

OCTOMBRIE 2020

Contabilitate

10

Bâtcă Dumitru Corina Graziella

Misiuni conexe/Etica

10

Păunescu Mirela

11

NOIEMBRIE 2020

 

 

 

12

DECEMBRIE 2020

 

 

 

TOTAL

160

 

__________________________________________________________________

CECCAR vă prezintă noutățile fiscale la început de an 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor profesionale pe care experții contabili și contabilii autorizați le oferă clienților, prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică privind un subiect de mare actualitate: tratamentul corect al TVA privind operațiunile intracomunitare de livrări de bunuri. Potrivit reglementărilor în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, intră în vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA și Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.Având în vedere prevederile legislative amintite, cursul intitulat Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020 va aborda aspecte referitoare la:

·         Tratamentul TVA intracomunitar privind:

Noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare;

Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;

Stocuri transmise la dispoziția unui client;

Livrări succesive de bunuri;

Transferuri și non-transferuri;

·         Locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. Reguli generale și reguli particulare. Prestări de servicii pe cale electronică;

·         Alte noutăți în materie de TVA.

De asemenea, aflându-ne la începutul unui nou an fiscal, cu prilejul acestui curs vor fi abordate și alte noutăți legislative în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili. Cursurile sunt interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic. La filiala CECCAR Dâmboviţa, cursul va avea loc în data de 31 ianuarie 2020, ora 16, la Amfiteatrul Corpului B din incinta Universităţii „Valahia” din Târgovişte, str. Sinaia nr. 13, lector doamna Mirela PăunescuPot participa doar membrii cu obligaţiile îndeplinite la 31 decembrie 2019, pe bază de înscriere anterioară, în vederea dimensionarii corespunzătoare a sălii. Cererea de înscriere se transmite filialei până la 15 ianuarie 2020 (descărcaţi aici)

 

_______________________________________________________

CECCAR derulează programul de calificare pentru obținerea calității de administrator de condominii

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul persoanelor care doresc să obțină atestatul de administrator de condominii prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii acestei calități.

Potrivit reglementărilor în domeniu, respectiv Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, candidații pentru funcția de administrator trebuie să prezinte comitetului executiv al asociației de proprietari documentele prevăzute de lege, precum și alte documente solicitate, printre care, obligatoriu, atestatul care dovedește calitatea de administrator de condominii. 

Având în vedere prevederile legislative amintite, CECCAR a efectuat demersurile necesare în vederea obținerii, din partea Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților a Municipiului București, Autorizația seria B, nr. 0012213, privind organizarea programului de calificare pentru administrator de condominii, cod N.C./COR 5153.3.1.

Programul de pregătire a fost autorizat cu o durată minimă de 720 de ore, din care 240 de ore pregătire teoretică și 480 de ore pregătire practică. Durata programului poate fi redusă cu maximum 50%, conform prevederilor art. 7 alin. (2)1 din Ordinul nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților. Reducerea numărului de ore se poate acorda „în situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50%”. 

Organizarea și desfășurarea programului de calificare pentru administrator de condominii se realizează cu respectarea reglementărilor legale în domeniu. Programul de calificare se încheie cu un examen de absolvire ce constă în susținerea de către cursanți a unei probe teoretice și a uneia practice. În urma promovării examenului, absolvenții primesc certificate de calificare profesională, în baza cărora pot obține atestatul de administrator de condominii.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare contactând filiala Dâmboviţa a CECCAR la nr. tel. 0245-22 00 16, 0725001524, sau la adresa de e-mail ceccardambovita@ceccardambovita.ro.

_______________________________________________________

Expertiza contabilă cu componentă fiscală, atribut exclusiv al expertului contabil membru CECCAR

În ziua de 04 decembrie 2019, începând cu ora 13, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82,  va avea loc,  întâlnirea semestrială a experţilor contabili judiciari cu organele beneficiare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară (IPJ Dâmboviţa). Agenda evenimentului sintetizează abordarea unor aspecte precum: Analiza activităţii de expertiză contabilă judiciară; Expertiza contabilă cu componentă fiscală, atribut exclusiv al expertului contabil membru CECCAR; Întrebări şi răspunsuri; Concluzii. Sunt aşteptaţi reprezentanţii organelor beneficiare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, precum şi experţii contabili judiciari, membri ai filialei Dâmboviţa a CECCAR.
_______________________________________________________

Reglementări legale de actualitate privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate în construcţii. Procedura de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
La 28 octombrie a.c., începând cu ora 14,  sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR va găzdui  masa rotundă cu tema „Reglementări legale de actualitate privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate în construcţii. Procedura de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate”, organizată în parteneriat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa.

La finalul acţiunii, specialiştii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, vor acorda consultaţii profesionale aflate în conexiune cu tema aleasă.

_________________________________________________________

Invitaţie acţiuni organizate la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR

Sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR va găzdui următoarele acţiuni destinate, în exclusivitate, membrilor filialei Dâmboviţa a CECCAR:

-masa rotundă cu tema „Modificări legislative de actualitate privind zilierii. Eliberarea adeverinţelor de vechime la firmele radiate”, organizată în parteneriat cu ITM Dâmboviţa, la 30 septembrie 2019 începând cu ora 14.

-consultaţii profesionale, oferite de Consiliul filialei Dâmboviţa a CECCAR,  cu tema  „Noul decont de TVA  şi Declaraţia 112”, la 27 septembrie 2019, începând cu ora 15.

Vă invităm să comunicaţi participarea, până cel târziu  25 septembrie 2019, telefonic sau la e-mail ceccardambovita@ceccardambovita.ro. Vă mulţumim.

 _____________________________________________________________

Membrii care nu participă  la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit.g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:(…) g)parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC”.   

De asemenea, potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, ”în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

 Astfel, membrii care nu participă  la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.    

_____________________________________________________________

Masa rotundă cu tema: "Opinii privind soluţionarea obiectivelor specifice  cauzelor referitoare la tranzacţii cu autoturisme"

La 29 mai 2019, Sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR găzduieşte masa rotundă cu tema: "Opinii privind soluţionarea obiectivelor specifice  cauzelor referitoare la tranzacţii cu autoturisme". Agenda evenimentului cuprinde: Interferenţa dintre Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili şi    Standardul profesional nr 35 elaborat de CECCAR;  Elemente specifice cauzelor referitoare la tranzacţiile cu autoturisme; Opinii şi soluţii practice de  fundamentare a constatărilor din  raportul de expertiză contabilă judiciară în cauzele referitoare la tranzacţiile cu autoturisme; Concluzii. Confirmarea participării se va face până cel târziu 23 mai 2019, prin orice mijloc de comunicare. 

 _______________________________________________________________

Cursuri pregătire profesională continuă 2019

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri de pregătire pofesională pe domeniile de competenţă specifice exercitării profesiei de expert contabil şi contabil autorizat şi pe domeniile de pregătire profesională a specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil (persoane nemembre CECCAR).

Calendarul cursurilor de pregătire profesională pentru anul 2019

Nr. crt.

PERIOADA 

DISCIPLINA PNDPC

ORE CPD

1

IANUARIE 2019

 

 

2

FEBRUARIE 2019

Managementul fondurilor europene: 07 februarie 2019
Contabilitate şi fiscalitate (Lucrări contabile şi fiscale privind închiderea exerciţiului financiar): 19,20 februarie 2019
 
10
 
20
 
3
MARTIE 2019
Contabilitate şi fiscalitate: 18-19 martie 2019 
10
4
APRILIE 2019
Fiscalitate (Practici fiscale influentate de schimbările legislatiei in anul 2019): 17,18 aprilie 2019 
20
Dreptul muncii
10
5
MAI 2019
Contabilitate şi fiscalitate (Noutăţi legislative privind contabilitatea şi fiscalitatea activităţilor din agricultură şi a lichidărilor): 29 mai 2019
TIC (Facilităţi IT pentru analiza şi explorarea multidimensională a datelor financiar-contabile): 30 mai 2019
10
 
10
6
IUNIE 2019
Contabilitate şi fiscalitate: Implicaţii  ale schimbărilor legislaţiei fiscale în anul 2019. Tratamente fiscale şi contabile specifice (3, 4 iunie 2019)
20
Dreptul muncii: Reglementări actuale în materia contractului individual de muncă: încheiere, executare, încetare (15 iunie 2019)
10
7
IULIE 2019
 
 
8
AUGUST 2019
 
 
9
SEPTEMBRIE 2019
Fiscalitate
20
10
OCTOMBRIE 2019
Contabilitate (01.10.2019)
10
Fiscalitate (02.10.2019)
IFRS (29.10.2019)
Misiuni conexe (30.10.2019)
10
10
10
11
NOIEMBRIE (REPROGRAMAT DECEMBRIE 2019)
Fiscalitate (13.12.2019; 18.12.2019)
20
 
 
Contabilitate (12.12.2019)
10
 
 
Dreptul afacerii (04.12.2019)
10

12

DECEMBRIE 2019

 

 

 

 Cererea de înscriere se poate descărca aici.

______________________________________________________________

Cursuri de pregătire profesională continuă organizate în lunile ianuarie-februarie 2019

În conformitate cu Art. 2 din Metodologia de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei, aprobată de Conferinţa Naţională Extraordinară a CECCAR din 9 ianuarie 2017, în lunile ianuarie-februarie 2019, filiala Dâmboviţa a CECCAR programează  cursuri la care pot să se înscrie şi membrii care nu au finalizat programul de pregătire profesională pentru anul anterior.

Cererea de înscriere se poate descărca aici.

______________________________________________________________

Cursuri pregătire profesională continuă

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri de pregătire pofesională pe domeniile de competenţă specifice domeniului financiar-contabil. 
Calendarul cursurilor pregătire profesională pentru anul 2018, se poate vizualiza aici.

Aici se poate descărca cererea tip.

______________________________________________________________

Cursuri pregătitoare pentru examenul de admitere la stagiu pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri pregătitoare examenului de admitere la stagiu pentru accesul la profesia de expert contabil şi contabil.


 Aici se poate descărca cererea tip.

_______________________________________________________________

 Cursuri pregătitoare pentru examenul de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri pregătitoare examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat.


 Aici se poate descărca cererea tip.

_______________________________________________________________

 

FORMULAR ÎNSCRIERE CURSURI

 

   

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009