_______________________________________________________________________________________________    

Extras din HOTĂRÂREA Consiliului filialei Dâmboviţa a CECCAR nr. 18/07 din 26 octombrie 2018

....

 Art. 6. În baza pct. 63 şi 97 din ROF CECCAR, Consiliul filialei Dâmboviţa a CECCAR pronunţă radierea unui număr de 9 membri ai filialei Dâmboviţa a CECCAR, din Tabloul Corpului, pentru neplata cotizaţiilor profesionale pe o perioadă  mai mare de un an ( Categoria profesională Expert contabil: ..........; Categoria profesională Contabil   autorizat: ........) (interes personal sau al unui grup ţintă).

....

_______________________________________________________________________________________________ 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009