Tabloul membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

În conformitate cu pct. 91 din   HOTĂRÂREA   Nr. 1/1995 din 23 octombrie 1995, cu modificările  şi completările ulterioare, (Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), Tabloul Corpului este împărţit în 8 secţiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, precum şi membrii inactivi, şi anume:

    Secţiunea întâi - experţi contabili - liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

    Secţiunea a doua - experţi contabili care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre CECCAR):

    A. membri activi;

    B. membri inactivi.

    Secţiunea a treia - persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituţii recunoscute, care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

    Secţiunea a patra - societăţile de expertiză contabilă, companii şi alte entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

    A. cu capital străin sau mixt;

    B. cu capital autohton.

    Secţiunea a cincea - contabili autorizaţi liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

    Secţiunea a şasea - contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare, de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi. Secţiunea a şaptea - societăţi de contabilitate autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

    A. cu capital străin sau mixt;

    B. cu capital autohton.

    Secţiunea a opta - membri de onoare:

    A. preşedinţi de onoare;

    B. experţi contabili de onoare;

    C. contabili autorizaţi de onoare.

    Structura pe secţiuni a Tabloului se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior şi se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    Dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin parafă cu valabilitate anuală ce se aplică de către membrul Corpului pe contractele şi lucrările care intervin între acesta şi clienţi.

 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009