_________________________________________________________________________________________________

Examenul de aptitudini sesiunea 13 – 15 martie 2020.

Pe site-ul CECCAR a fost postata Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil si de contabil autorizat, programa care se afla în curs de avizare de către Ministerul Finanțelor Publice.

Filiala Dâmboviţa a CECCAR începe înscrierea stagiarilor care se încadrează pentru susţinerea examenului din perioada 13 – 15 martie 2020. Termenul limită pentru primirea dosarelor la filială este 21 februarie 2020.

Înscrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.

La întocmirea dosarului se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, 00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2015, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2015.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicala;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Sesiunea examenului de aptitudini din luna martie 2020 se organizează în zilele de 13 şi 15 martie 2020 în centrele de examen care vor fi stabilite pentru această sesiune de examen si va avea urmatoarea structura:

- Categoria expert contabil:

                     - vineri, 13 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Audit, Evaluare si Doctrina si deontologie profesionala

- duminica, 15 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Contabilitate + Pauza (2 ore) + proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Expertiza contabila si Drept

- Categoria contabil autorizat:

                         -duminica, 15 martie 2020 si va fi structurata astfel:

- proba scrisa (3 ore) din Contabilitate

- Pauza (2 ore)

- proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Drept si Doctrina si deontologie profesionala.           _________________________________________________________________________________________________

Rezultatele Examenului de aptitudini - noiembrie 2019

_________________________________________________________________________________________________

Sesiune extraordinară a Examenului de aptitudini - 09 şi 16 noiembrie 2019

În zilele de 09 noiembrie 2019 (proba scrisă) şi 16 noiembrie 2019 (proba orală) se organizează Examenul de aptitudini (sesiune extraordinară) .
Pentru susţinerea Examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019, se pot înscrie stagiarii care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (în cazul stagiarilor care depășesc cei 3 ani și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului situația se supune spre aprobare Consiliului superior al CECCAR).
Înscrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.

Dosarul întocmit în vederea înscrierii la examenul de aptitudini  conţine următoarele documente:
        
          -certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie; 
          -certificatul de stagiu;
          -copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale;
          -cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
             -copie a actului de identitate (BI/CI);
          -certificat de cazier judiciar;
          -adeverinţă medicală;
          -două fotografii tip BI/CI;  
          -dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în  lei la cursul BNR din ziua plăţii).
              
    Stagiarii care s-au înscris la sesiunile din anii 2016, 2017, 2018 și aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea noiembrie 2019 doar cu următoarele documente:
 
       -cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
       -copie a actului de identitate BI/CI;
       -certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
       -adeverinţă medicală valabilă  la data examenului;
       -două fotografii tip BI(3/4);
       -dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în  lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 
Documentele se îndosariază în ordinea menționată mai sus într-un dosar cu șină.
Modelul cererii pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului, poate fi descărcată aici.
_________________________________________________________________________________________________
 
Examenul de aptitudini se va organiza, pentru stagiarii care finalizează stagiul în anul 2019, în perioada ianuarie-februarie 2020.
_________________________________________________________________________________________________

Rezultate finale Examen de aptitudini – sesiunea aprilie 2019

_________________________________________________________________________________________________

Candidaţii înscrişi la examenul de aptitudini sesiunea aprilie 2019, în cadrul filialei Dâmboviţa a CECCAR, vor susţine examenul în Centrul Bucureşti.

_________________________________________________________________________________________________

Informații importante cu privire la înscrierea la sesiunea aprilie 2019

a Examenului de aptitudini

 

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere. Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de 500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

 Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·         copie a actului de identitate (BI/CI);

·         certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;

·         adeverință medicală valabilă la data examenului;

·         două fotografii tip BI/CI;

·         dovada achitării taxei de înscriere la examen.

 

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

·         certificatul de stagiu;

·         copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·         copie a actului de identitate (BI/CI);

·         certificat de cazier judiciar;

·         adeverință medicală;

·         două fotografii tip BI/CI;

·         dovada achitării taxei de înscriere la examen – 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29 martie 2019.

Vom reveni cu informații privind centrele de examen după finalizarea înscrierii candidaților.

 

 _________________________________________________________________________________________________

Informaţii înscriere examen de aptitudini sesiunea 13 și 20 aprilie 2019

La întocmirea dosarului se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, 00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2015, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2015.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea aprilie 2019 doar cu următoarele documente:

-          cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului;

-          copie a actului de identitate (BI/CI);

-          certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;

-          adeverință medicală valabilă la data examenului;

-          două fotografii tip BI/CI;

-          dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 500 lei pentru categoria expert contabil şi 350 lei pentru categoria contabil autorizat.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Cursuri gratuite pentru pregătirea stagiarilor în vederea susținerii examenului de aptitudini din 13 și 20 aprilie

CECCAR organizează, în luna martie a.c., la București, o serie de cursuri gratuite pentru a veni în sprijinul definitivării formării profesionale a persoanelor care au finalizat stagiul și care doresc să se înscrie la Examenul...

 Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

 _________________________________________________________________________________________________

Rezultate examen aptitudini proba din 10 noiembrie 2018 - postat 15 noiembrie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.

____________________________________________________________________________________________________

Examenul de aptitudini sesiunea 10 -17.11.2018

·         EXAMENUL DE APTIUDINI SESIUNEA 10 – 17.11.2018

·         Examenul de aptitudini organizat la centrul Prahova va avea loc la Universitatea Petrol – Gaze din   Ploieşti , Bdul. Bucuresti nr. 39 astfel:

·         În data de 10.11.2018 proba scrisă –  ȋn amfiteatrul FA1, se va desfăşura astfel:

·         Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore) disciplinele :Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

·         Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

·         Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore) disciplinele : Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

În data de 17.11.2018 ȋn sala IP7, începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

o    Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 –  ȋn amfiteatrul FA1 ,proba scrisă astfel:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

În data de 17.11.2018 ȋn sala IP7, începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

____________________________________________________________________________________________________

 Sesiuni examen de APTITUDINI

în vederea obținerii calității de expert contabil și contabil autorizat

____________________________________________________________________________________________________

În atenția candidaţilor la examenul de aptitudini 10 și 17 noiembrie 2018  - Comunicare din 01.11.2018  

Vă informăm că filiala Dâmboviţa este arondată la Centrul de Examen Prahova.

_______________________________________________________________________________________________

 

Dosarul de înscriere la examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

 • certificatul de stagiu;

 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

 • copie a actului de identitate (BI/CI);

 • certificat de cazier judiciar;

 • adeverință medicală;

 • două fotografii tip BI/CI.

 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

 

____________________________________________________________________________________________________

Tematica examen aptitudini expert contabil 2018- aici

Tematica examen contabil autorizat 2018 - aici 

____________________________________________________________________________________________________

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 10 noiembrie 2018 (proba scrisă) şi 17 noiembrie 2018 (proba orală). 

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

 

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat 

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat
 
* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

 

 ____________________________________________________________________________________________________

Precizări privind examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizatsesiunea 21 şi 28 aprilie 2018

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art. 2 alin. 4 din Regulamentul de stagiu.

 

Pentru întocmirea dosarului se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr. 00/33 din 17.02.2000, cu modificările şi completările ulterioare. Stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la  filiala Corpului din raza de domiciliu  , un dosar cuprinzând:

 

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând link-ul:  Accesul la profesie

Termenul până la care se pot depune dosare la filiala Dâmbovița este de 20 martie 2018.

 

____________________________________________________________________________________________________

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat  2017
 

 

Articolul Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017 a fost publicat in 4 Octombrie 2017 şi poate fi accesat aici. 

____________________________________________________________________________________________________

Examenul de aptitudini - sesiunea 2016

Sesiunea 2016 a examenului de aptitudini se organizeaza în zilele de 06 noiembrie (proba scrisă) şi 13 noiembrie (proba orală). Inscrierea stagiarilor pentru susţinerea examenului de aptitudini se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului.

Au dreptul să participe la aceasta sesiune stagirii aflaţi în anul III de stagiu, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art.2 alin.4 din Regulament.

 

  Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009