____________________________________________________________________________________________________

Examen de accces la stagiul de expert contabil şi contabil autorizat -Preluarea dosarelor de către filialele teritorile se va face pana la data de 19 septembrie 2019.

În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.

____________________________________________________________________________________________________

Cursuri de pregătire gratuite pentru susținerea examenului de acces la stagiu,

sesiunea 5-6 octombrie 2019

         Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, CECCAR organizează, la București, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuite de pregătire în vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6 octombrie 2019.

         În cele 6 zile, lectori abilitați îi vor ajuta pe candidații la examenul de acces să se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune de ansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregătire în vederea promovării examenului.

           Cursurile vor oferi informații necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspiranții la profesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregătirea în vederea susținerii examenului.

         Ulterior, prin intermediul platformei online, candidații care s-au înscris pentru susținerea examenului de acces din întreaga țară vor putea parcurge cursurile de pregătire (conturile pentru accesul la platforma online vor generate cu sprijinul Directiei Informatica, in baza adreselor de mail ale candidatilor). Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise de CECCAR sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.

         Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fi disponibile aceste cursuri online.

       Va reamintim ca primirea dosarelor si inscrierea candidatilor la examenul de acces se va face pana la data de 13 septembrie 2019.

_________________________________________________________________________________________________

„Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”, în curând la dispoziția tuturor celor interesați

Adriana Popa, coordonatorul lucrării: „Ghidul oferă o sinteză a aspectelor componente ale întregului proces de pregătire a candidatului” R: Ne apropiem cu pași repezi de examenul de acces, programat pentru zilele de 5 și 6 octombrie...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR 

 _________________________________________________________________________________________________

Sesiuni examen de ADMITERE la stagiu

în vederea accesului la profesia de expert contabil și contabil autorizat

____________________________________________________________________________________________________

 În atenţia candidaţilor la  examenul de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat 

Sesiunea 06, 13 octombrie 2018

Candidații înscriși la examenul de admitere la stagiu,  în vederea obținerii calității de expert contabil și contabil autorizat sesiunea 2018, din județul Dâmbovița, vor susţine examenul în funcţie de centrul de examen pentru care şi-au exprimat opţiunea, după cum urmează:

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen Dâmbovița, urmează să susţină examenul  la Centrul de examen Prahova (locul desfășurării examenului urmează să fie postat ulterior, se poate consulta pe site-ul filialei Prahova sau se pot solicita informaţii direct de la filiala CECCAR Prahova).

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen Prahova, urmează să susţină examenul  la Centrul de examen Prahova (locul desfășurării examenului urmează să fie postat ulterior, se poate consulta pe site-ul filialei Prahova sau se pot solicita informaţii direct de la filiala CECCAR Prahova)

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen București, vor susține examenul în municipiul București (locul desfășurării examenului urmează să fie postat ulterior, se poate consulta pe site-ul filialei Bucureşti sau se pot solicita informaţii direct de la filiala CECCAR Bucureşti).

____________________________________________________________________________________________________

Tematica examen admitere la stagiu în vederea accesului la profesia de expert contabil 2018 - aici

Tematica examen admitere la stagiu în vederea accesului la profesia de contabil autorizat 2018 - aici 

____________________________________________________________________________________________________

Sesiuni examen de APTITUDINI

în vederea obținerii calității de expert contabil și contabil autorizat

Tematica examen aptitudini expert contabil 2018- aici

Tematica examen contabil autorizat 2018 - aici 

____________________________________________________________________________________________________

În atenția candidaţilor la examenul de aptitudini 10 și 17 noiembrie 2018  - Comunicare din 01.11.2018  

Vă informăm că filiala Dâmboviţa este arondată la Centrul de Examen Prahova.

_______________________________________________________________________________________________

 

Dosarul de înscriere la examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

  • certificatul de stagiu;

  • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;

  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

  • copie a actului de identitate (BI/CI);

  • certificat de cazier judiciar;

  • adeverință medicală;

  • două fotografii tip BI/CI.

  • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

____________________________________________________________________________________________________

     

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009